Friday, July 15, 2011

Константин Коротков

"Животът ни зависи не толкова от това къде живеем, колкото от това как се отнасяме към този факт"

No comments:

Post a Comment